Number Mystery

Number Mystery

dostupnost: Skladem
jednoduchý

Přečtěte někomu myšlenky za pomoci čísel!

Požádejte diváka, aby myslel na číslo od 1 do 63, napsal ho na papír a ukázal divákům, ale ne vám.

Podejte divákovi šest karet, z nichž každá se skládá z 32 čísel, a požádejte ho, aby vybral a vrátil karty, které obsahují číslo, na které myslel.

V tuto chvíli se podíváte na jeho oči a uhádnete konkrétní číslo, které je stejné jako číslo na papíře! Skvělý!

Můžete také požádat diváka o číslo narozenin nebo věku někoho jiného atd. Velikost karty je stejná jako normální hrací karta.

Dostanete 6 karet a vysvětlení triku.